Start verkoop

Start verkoop

Uitnodiging

Bij deze willen we je van harte uitnodigen voor de officiële start verkoop van project Schaversvelden fase 1 en 2 te Heeze op 18 mei aanstaande!

We verwelkomen je graag tussen 18:30 uur en 20:00 uur in Dorpshuis ’t Perron te Heeze (vrije inloop). Tijdens de start verkoop ontvang je van ons onder andere de verkoopbrochure en de definitieve prijslijst. Uiteraard is er ook de gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezige makelaars en kopersbegeleider van Janssen de Jong.

Datum: vrijdag 18 mei 2018
Tijd: 18:30 - 20:00 uur (vrije inloop)

Locatie: Dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48 te Heeze

Verkoop procedure

Vanaf 18 mei tot en met 25 mei 2018 kun je jezelf middels een inschrijfformulier op de website officieel inschrijven voor de woning(en) van je voorkeur. Heb je je gedurende de presaleperiode reeds ingeschreven voor het project? Ook dan dien je het officiële inschrijfformulier op de website in te vullen en je definitieve kavelkeuzes kenbaar te maken. Meer uitleg over de toewijzing tref je hieronder aan.

Toewijzing

Op uiterlijk 30 mei vindt de toewijzing van de woningen plaats en worden alle ingeschreven kandidaten op de hoogte gebracht. Bij de toewijzing proberen we zo veel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen waarbij we gaan voor een zo optimaal mogelijke bezetting van de kavels.

Is er één kandidaat voor een kavel, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Bij meerdere kandidaten op één kavel, kijken we of een kandidaat zich heeft ingeschreven voor de presale. Een presale inschrijver gaat voor op inschrijvers die pas op een later stadium hun interesse kenbaar hebben gemaakt.  

Als er voor een bepaald kavel meerdere mensen hun voorkeur hebben aangegeven, vindt de toewijzing plaats aan de meest concrete kandidaten. Dit wil zeggen dat je een financiële check hebt gedaan en dat je van te voren weet wat je bij de bank kunt lenen. Ook als je geen eigen woning meer te verkopen hebt of wilt aankopen zonder dat je, je huidige woning eerst verkocht hebt, werkt dit in je voordeel. Bij meerdere gelijkwaardige kandidaten op een zelfde kavel zal de toewijzing middels loting plaatsvinden.

Na toewijzing van de woning volgt er een verkoopgesprek bij de makelaar en kunnen kandidaten een optie nemen op die woning. Vervolgens krijgen optanten circa 1 week de tijd om te beslissen of ze gaan kopen. Indien er afgezien wordt van aankoop volgt er een afspraak met een reserve-kandidaat voor het desbetreffende bouwnummer. Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting van alle woningen. Immers, hoe sneller de woningen allemaal verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de bouw van de 40 woningen plan Schaversvelden fase 1 en 2.

Graag tot vrijdag 18 mei aanstaande!